Kyrktornets stiftelse


Kyrktornets stiftelse instiftades i januari 2014 enligt ett tidigare gemensamt beslut av makarna Inger och Åke Skoogh.

Deras önskan är att genom stiftelsen kunna främja utbildning, forskning, kulturverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande, samt barn- och ungdomsverksamhet enligt kristna värderingar. Stiftelsen ska verka för att ge bidrag till projekt och organisationer som utför arbete enligt stiftelsens förordnande samt till stipendier inom kultur och forskning.

För det senaste nyheterna om stiftelsens arbete följ oss på Instagram @kyrktornetsstiftelse

 

Information gällande ansökan om bidrag från stiftelsen

 • Ansökan av bidrag från stiftelsen kan endast ske av föreningar och organisationer. Ändamål för barn och unga har företräde.
 • Vi stödjer organisationer som arbetar i/för hela världen men kan bara betala ut bidrag till svenska konto.
 • Ansökan ska falla inom ramen för stiftelsens uppdrag för att behandlas.
 • Ansökan kan endast göras med formulär på hemsidan ”Ansökan stiftelsen”.
 • Ansökningstiden är 1 mars till 15 april och 1 september till 15 oktober
 • Alla ansökningar som är kompletta och korrekt ifyllda behandlas men endast beviljade bidrag återkopplas.
 • Inskickade ansökningar kan inte kompletteras i efterhand.
 • Beviljade bidrag ska redovisas max två månader efter avslutat projekt via formulär på stiftelsens hemsida. Stiftelsen kan begära tillbaka bidraget om detta inte görs. Fyll i formuläret här

  Gör din ansökan här

 

Information gällande ansökan om stipendium

 • Stipendieansökan kan ske för enskilt barn och ungdom (max 29 år).
 • Ansökan kan endast göras med formulär på hemsidan ”Ansökan stipendium”.
 • Ansökningstiden är 1 mars till 15 april.
 • Ansökan kan göras inom kulturverksamhet och forskning.
 • Stipendiesumman är 10 000 kr. Max tre stipendier per år delas ut.
 • Alla ansökningar som är kompletta och korrekt ifyllda behandlas efter avslutad ansökningsperiod.Endast beviljade bidrag återkopplas.
 • Ansökan ska innehålla personuppgifter till den sökande samt ett personligt brev med beskrivning av vad stipendiet ska gå till där syfte, mål samt plan kring genomförande tydligt ska framgå. Filer och klipp får gärna komplettera ansökan.
 • Ansökan ska även innehålla kontaktuppgifter till en referens med intyg/utlåtande.
 • Återkoppling till stiftelsen av användandet av stipendiemedel mailas till info@kyrktornetsstiftelse.se

Gör din ansökan här

Donationer till stiftelsen

Stiftelsen tar gärna emot donationer från privatpersoner, företag och organisationer insatta på stiftelsens bankgiro 528-5861 eller via Swish på nummer 123-060 17 73. Alla bidrag går oavkortat till bidragsverksamhet.

 

Kyrktornets Stiftelse lagrar personuppgifterna från denna ansökan i sju år från att den beviljats och utbetalats. Avslås ansökan sparas personuppgifterna till 31 december året efter ansöknings året. Därefter raderas personuppgifterna.